ویژگی‌های هدایای تبلیغاتی نشر نوین

امکانات قابل ارائه برای رسیدن به مناسب‌ترین و بهترین هدیه تبلیغاتی ممکن برای مخاطب خاص شما:

درج پیام، مقدمه یا تقدیم‌نامه مدیرعامل در ابتدای کتاب

معرفی شرکت و یا محصولات در ابتدا یا انتهای کتاب

امکان انتخاب تعداد و عنوان کتاب‌ها در هر بسته

طراحی بسته‌هایی زیبا و ماندگار

بازطراحی جلد کتاب و کاور بسته بر اساس نیاز شرکت یا سازمان